Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden van Alwin Reek Tegelzetbedrijf

Reek_logo-art

Een beknopt uittreksel van onze levering- en betalingsvoorwaarden vindt u op deze pagina.

De materialen, zoals tegels en sanitair, moeten zijn betaald voor wij de werkzaamheden bij u gaan starten.
De overige materialen, zoals leidingen, lijm etc., worden berekend naar verbruik, dit kan wel eens afwijken van de order.

Euro pallets waarop de materialen worden geleverd bij u, tegels hoofdzakelijk, zit statiegeld, deze pallets nemen wij daarom mee terug, zodat de leverancier ze weer inneemt.
Het statiegeld dat op deze pallets zit wordt niet aan u berekend, tenzij wij de pallets niet mee terug kunnen meenemen bij u.

Bij niet door ons geleverde tegels of voor ons onbekende tegel merken, kunnen we de benodigde hoeveelheid lijm niet altijd exact van te voren bepalen. Een holle tegel vraagt meer lijm, dan een vlakke tegel. Een niet gladde muur vraagt ook meer lijm.
Hoe de door u aangeschafte tegel is zien wij tegenwoordig regelmatig pas nadat we bij u zijn begonnen met de werkzaamheden bij u.
PVC- en koper materiaal kan meer nodig zijn dan wij op de offerte/order hebben berekend, dit doordat na het slopen de leidingen anders en verder vervangen moeten worden dan we eerder konden bekijken.
Hierdoor is koper en pvc altijd een stel-post. Bij onvoorzien werk is het mogelijk dat er meer manuren berekend moeten worden, dit altijd na overleg met u.

Het moment de tegels en ander materiaal bij u, voor de deur is afgeleverd, dient u zorg te dragen voor een veilige opslag plaats.
Diefstal en andere zaken b.v. vernieling van uw materiaal valt na levering niet onder onze verantwoordelijkheid.
De materialen dient u zo dicht mogelijk bij de plaats van verwerking te zetten, indien mogelijk. De tegelzetter is niet degene die uw tegels naar binnen of naar boven brengt.

De betaling van de aanneemsom wordt in drieën gedeeld.
U krijgt voor voor iedere betaling een factuur toegezonden.

25% van de aanneemsom bij aanvang werkzaamheden.
50% van de aanneemsom halverwege de werkzaamheden.
25% van de aanneemsom na oplevering van de werkzaamheden.

Afname hoeveelheden tegels en tegel- inzetstukken gaan per verpakkingseenheid.
Niet voorziene extra werkzaamheden worden met u doorgenomen en na overleg met u berekend volgens uurloon.
Onvoorzien werk en materiaal kan voorkomen nadat de te vervangen ruimte is gesloopt, eerder zijn diverse zaken niet zichtbaar.
De staat van de te renoveren ruimte is pas goed te beoordelen wanneer het oude materiaal verwijderd is.

Gekalibreerde tegels groter dan 25×33 kunnen bijna niet strak, vlak verwerkt worden. Tenzij deze tegels met keggen worden verwerkt.
Door het plaatsen van tegel keggen wordt de tegel strakker tegen wand of vloer gedwongen, zodat het eind resultaat vele malen strakker is.
Het werken met deze keggen maakt deze manier van plaatsen wel duurder, maar altijd veel strakker, dus mooier.

Er zit een door de fabriek toegestane marge (afwijking) in gekalibreerde tegels.
Elke tegel wordt gebakken, hoe groter de tegel des te meer de tegel wat hol of bol trekt tijdens het bakproces.
Bij gekalibreerde tegels is dit het meest zichtbaar, omdat deze strak zijn afgesneden. Vaak ook nog met een minimale voeg geplaatst worden, zodat er geen speelruimte is tussen de ene en de andere tegel.

Glazen deuren en wanden kunnen spontaan na plaatsing in tig stukjes breken. Ergens heeft er te veel spanning op het glas gestaan. Dit gebeurt vaak al af fabriek, of onderweg, of tijdens het vervoer waar dan ook.
Door ons geleverde glazen deuren/wanden worden, mocht dit bij u gebeuren tijdens of vlak na de werkzaamheden, worden zonder kosten voor u opnieuw door ons geleverd en geplaatst.
Deze afspraak voor vervanging van een gesprongen glazen wand of deur is met onze leverancier goed geregeld.

Breuk na of tijdens plaatsing van niet door ons geleverde glazen wanden en deuren, daarvoor kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen, aangezien nooit is te verklaren waar het glas de spanning opgelopen heeft.
Hierdoor valt breken na, voor of tijdens plaatsing buiten onze verantwoordelijkheid.
U dient bij aanschaf glazen wand/deur bij een ander bedrijf dan geleverd via ons zelf met uw leverancier voor vervanging zorg te dragen. Duidelijker is het voor levering aan u met u kort te sluiten, hoe dat bedrijf handelt mocht het gebeuren.
Eventuele gevolgschade door een gesprongen glazen wand of deur zijn dus niet voor onze verantwoordelijkheid of onze rekening.
Koper en PVC zijn altijd stelposten. Dit materiaal wordt verrekend na gebruik.

Stortkosten worden aan u berekend, nadat wij de factuur van GP Groot te Heiloo of Beelen te Heerhugowaard hebben ontvangen.

Eventuele prijswijzigingen af fabriek rekenen we aan u door.
Dit geldt ook voor prijsdalingen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor a t/m f

  1. Eventuele kleurafwijkingen van de materialen
  2. Leidingen en koppelingen die niet door ons zijn aangelegd.
  3. Eventuele problemen die ontstaan door de verbindingen van ledingen van nieuw naar reeds bestaand. Denk hierbij o.a. aan water leidingen.
  4. Eventuele gevolgschade ontstaan door onze werkzaamheden.
  5. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor niet door ons geleverde materialen.
  6. Bij oponthoud ontstaan door verkeerde, niet door ons geleverde materialen, moeten wij de door ons opgelopen verloren uren helaas aan u doorberekenen.

De door u bij ons bestelde materialen dienen altijd door u afgenomen te worden.
Onze werkzaamheden bij u zijn een opdracht wanneer u akkoord bent met de orderbevestiging.
Wij bestellen, na uw akkoord order, de materialen waar u voor heeft getekend.
De werkzaamheden bij u plannen we in nadat u de order heeft getekend.
Uw bevestiging van de order is ook akkoord per email.

De betalingstermijn is binnen 8 dagen na oplevering werkzaamheden.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt uw korting.
Eventuele garanties worden pas in behandeling genomen nadat betaling van onze facturen heeft plaats gevonden.

De duur van de werkzaamheden is altijd een indicatie termijn, dit geldt ook voor onze start datum bij u.
Dit, doordat onvoorziene werkzaamheden bij de klant voor u in principe altijd meteen uitgevoerd moeten worden.
Dit geldt natuurlijk ook bij u, als bij u de werkzaamheden onvoorzien toch wat zouden uitlopen.
Natuurlijk doen wij ons best om het eventuele uitlopen van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, in het weekend werken wij eventueel door als dat ook voor u geen probleem zou zijn.

Het schoonmaken van het tegelwerk dient binnen 1 week na oplevering gebeurd te zijn, daar voeg- en lijmresten zich makkelijk elders hechten. Nadat de voeg- en lijmresten goed zijn gedroogd is het monnikenwerk om de resten te verwijderen.
Wij kunnen u hier een goed product voor leveren. Zie voor uitgebreide informatie onze pagina onderhoud.

Op kit wordt geen garantie gegeven. Kit dient elke 2 jaar vervangen te worden. Kitresten, die er nog zitten en wij niet hebben gezien, verwijdert u zelf goed met wasbenzine.

Op al onze installatie werkzaamheden geven wij natuurlijk garantie.

Uitgebreide betalingsvoorwaarden liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Prijzen van aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Overige prijzen zijn geldig tot 4 weken na offerte datum, tenzij anders vermeldt.

Als onderaannemer zijn wij niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven van openstaande facturen van de klant aan de hoofdaannemer.
Wij hebben als onderaannemer geen betalingsovereenkomst met de klant, die overeenkomst heeft de hoofdaannemer. De facturen als onderaannemer worden door de aannemer voldaan en niet door de klant. Tenzij anders overeengekomen.

Wij conformeren ons voor al het overige aan de leverings- en betalingsvoorwaarden van de Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN).

Betalingsvoorwaarden herzien 2018

Zie onze betalingsvoorwaarden